Σε όλους τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στην πληρωμή μέσω καρτών το eleCyprus.eu διασφαλίζει την απόλυτη εχεμύθεια των προσωπικών σας στοιχείων.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


Το eleCyprus.eu δεν εμπλέκεται και δεν κρατάει τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της κάρτας, δίνονται από τον ιδιοκτήτη της, απευθείας στη Τράπεζα Alpha Bank και το eleCyprus.eu απλά ενημερώνεται από αυτή, για το αν ήταν επιτυχής ή όχι ολοκλήρωση της συναλλαγής.