ΦΙΣΣΑ  Honda-Fiat-Suzuki-Opel_  - ZRS-AS-9B - 12.012 (1131-02-0)
ΦΙΣΣΑ  HONDA-SUZUKI FIAT OPEL _09.954 ......
SEDICI mod. 2005+